วันอาทิตย์, 1 ตุลาคม 2566

เกี่ยวกับเว็บไซต์ phichitguide.com

จังหวัดพิจิตร
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร

เว็บไซต์ phichitguide.com 

เว็บไซต์พิจิตรไกด์ ดอท คอม จัดทำขึ้นตามโครงการรวบรวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อจัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว พร้อมทั้งช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากสถานะการณ์ COVID-19 มีแนวคิดที่จะรวบรวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว  สถานประกอบการ เช่น ที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร  ที่พัก สินค้าชุมชน ร้านขายของฝาก และ เพื่อให้เป็นเว็บไซต์จังหวัดพิจิตรมีความทันสมัย ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวและเพื่อฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว