วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

อำเภอดงเจริญ จ.พิจิตร

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอดงเจริญตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอทับคล้อและอำเภอชนแดน (จังหวัดเพชรบูรณ์)
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอชนแดน (จังหวัดเพชรบูรณ์)
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอหนองบัว (จังหวัดนครสวรรค์)
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบางมูลนาก

ประวัติ

ท้องที่อำเภอดงเจริญเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอบางมูลนาก ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอดงเจริญ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2539 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ปีเดียวกัน

ต่อมามีมติคณะรัฐมนตรีในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ให้ยกฐานะกิ่งอำเภอทั้งหมดในขณะนั้นจำนวน 81 กิ่งอำเภอขึ้นเป็นอำเภอ จึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอดงเจริญขึ้นเป็น อำเภอดงเจริญ ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x