วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

อำเภอสากเหล็ก จ.พิจิตร

อำเภอสากเหล็ก เป็นอำเภอที่มีการปลูกมะม่วงมากที่สุดในจังหวัดพิจิตร

ประวัติ

ท้องที่อำเภอสากเหล็กเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองพิจิตร กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 แบ่งพื้นที่การปกครองตำบลสากเหล็ก ตำบลท่าเยี่ยม และตำบลคลองทรายออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอสากเหล็ก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ปีเดียวกัน และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอสากเหล็ก ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอสากเหล็กตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบางกระทุ่มและอำเภอวังทอง (จังหวัดพิษณุโลก)
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเนินมะปราง (จังหวัดพิษณุโลก)
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอวังทรายพูน
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองพิจิตร

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x