วันอาทิตย์, 1 ตุลาคม 2566

ดาวน์โหลดแผนที่เส้นทางท่องเที่ยว วัดเขาทราย อ.ทับคล้อ

19 ส.ค. 2564
445

ดาวน์โหลดแผนที่เส้นทางท่องเที่ยว วัดเขาทราย อ.ทับคล้อ เสน่ห์ชุมชนท่องเที่ยว บวร on tour
” นมัสการรอยพระพุทธบาท ธรรมชาติล้วนป่าเขา ตลาดเก่าเขาทราย อาหารไทยวิถี ตั๊กบาตรเทโวประเพณี ผลิตภัณฑ์ดีของชุมชน “
วัดเขาทราย (บ้านเขาทราย) เป็นชุมชนคุณธรรมข ต้นแบบของจังหวัดพิจิตร ที่ใช้มิติทางวัฒนธรรมนำการพัฒนาให้คนในชุมชนรู้จักดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามใน ๓ มิติ คือ ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชน มีความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นชุมชนที่สงบสุข เรียบง่าย คนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ผู้คนมีน้ำใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีวัดเขาทรายเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมด้านศาสนาเศษฐกิจพอเพียง สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น มีการพัฒนาต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยเข้าร่วมตาม โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

 

 คลิกเพื่อดาวโหลด

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x