วันอาทิตย์, 1 ตุลาคม 2566

อ.เมืองพิจิตร

แหล่งท่องเที่ยว อ.เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

วัดฆะมัง จ.พิจิตร

ลักษณะเด่น รายละเอียด ตำบลฆะมังอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตร เป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร อยู่บนทา

Read More »

ตลาดย่านเก่าวังกรด

ลักษณะเด่น ย่านเก่าวังกรด ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ห่างจากจากตัวเมืองพิจิตรประมาณ 6

Read More »

วัดท่าหลวง จ.พิจิตร

ลักษณะเด่น วัดท่าหลวง จ.พิจิตร เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองพิจิตรอายุนับร้อยปี อันเป็นที่ประดิษฐานห

Read More »