วันอาทิตย์, 1 ตุลาคม 2566

อ.สากเหล็ก

สถานที่ท่องเที่ยว อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

สวนลุงตั๊ก

มะชงชิด 7 ไร่ มาตัวแอปเปิ้ล อินทผาลัมลอยแก้ว น้ำอินทผาลม อินทผาลมผลแห้ง มีขนาดผล26ไร่มีต้นมะริดประมา

Read More »