วันพฤหัส, 1 มิถุนายน 2566

วัดมงคลทับคล้อ (พระอารามหลวง) อ.ทับคล้อ

ลักษณะเด่น

ประวัติความเป็นมาวัดมงคลทับคล้อ

วัดมงคลทับคล้อได้เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏชัด แต่คาดว่านายไหมแพง และนายเม้ง หนูพิน ได้ยกที่ดินให้วัดก่อน พ.ศ.๒๔๘๕ เดิมชื่อ “วัดท่ามงคล” ต่อมาได้รับการประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒

ต่อมา พ.ศ. ๒๕๐๐ มีการฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ พระราชวิมลเมธี (ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระวิมลญาณเมธี เมื่อปี ๒๕๐๐ และพระราชวิมลเมธี เมื่อปี ๒๕๐๙) ได้ก่อสร้างอาคารเรียนพระปริยัติธรรมหลังใหม่ขึ้น เป็นอาคาร ๓ ชั้น จำนวน ๒๑ ห้อง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑๕.๑๕ เมตร ยาว ๔๔.๕ เมตร หลังคามุงกระเบื้องสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ โดยเหตุที่พระราชวิมลเมธี ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีของวัดมงคลทับคล้อมีสถิติผู้ที่สามารถสอบได้สูงมากขึ้น วัดมงคลทับคล้อ จึงได้รับยกย่องเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมดีเด่น (สำนักเรียนตัวอย่าง) ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ และได้พัฒนาวัดให้เจริญทุกด้าน จนกระทั่งกรมการศาสนาได้ประการศให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างและวัดพัฒนาดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๘

นอกจากการสนับสนุนเรื่องการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกบาลี และนักธรรมแล้ว พระมหาบุญมายังสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทั่วไป โดยได้อนุญาติให้ตั้งโรงเรียนผดุงวิทย์ในบริเวณวัดมงคลทับคล้อ มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ภายหลังได้ยุบ (เลิกกิจการประมาณปี ๒๕๒๐) ต่อมาจึงได้ขอบริจาคที่ดินจากผู้มีจิตศรัทธา และสร้างโรงเรียนบ้านทับคล้อขึ้น นอกจากนั้นท่านยังสนับสนุนทางด้านอุปกรณ์การศึกษาและทุนการศึกษาแก่นักเรียนทั้งประถมและมัธยมศึกษาตลอดมาอีกด้วย

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ พระเทพญาณเวที (ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เมื่อปี ๒๕๓๑ รองเจ้าคณะภาค ๔ และเจ้าอาวาสวัดมงคลทับคล้อ) ได้มรณภาพลง พระวิสุทธิวราภรณ์ (สมชาย จนฺทสาโร ปสาริกัง ป.ธ.๗) รองเจ้าอาวาสและเจ้าคณะอำเภอตะพานหิน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสจึงได้สานต่อโดยการพัฒนาการศึกษาปริยัติธรรมให้มั่นคงขึ้น ได้พัฒนาวัดต่างๆ ทั้งสาธารณูปโภค การศึกษา การปกครองให้เป็นระบบและระเบียบยิ่งขึ้น ได้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์และหอสมุดเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก มี ๓ ชั้น ทรงกลม จตุรมุข สำหรับประดิษฐานพระพุทธรูป นอกจากวัดมงคลทับคล้อจะสนับสนุนเรื่องการศึกษาพระปริยัติธรรม และการพัฒนาวัดให้เป็นที่เหมาะสมแล้ว ยังได้สนับสนุนการศึกษาในการจัดส่งครูสอนพระปริยัติธรรม ครูสอนธรรมศึกษาและครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาไปยังโรงเรียนต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณูปการ เช่น สนับสนุนการก่อสร้างโรงพยาบาลทับคล้อ ส่งเสริมการก่อสร้างตึกผ่าตัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อำเภอตะพานหิน จัดตั้งส่วนราชการในสถานที่ของวัด เช่น เป็นสถานที่จัดประชุมสมาชิก ธกส. สปอ. ทับคล้อ เป็นสถานที่จัดสัมมนาโครงการต่างๆ ของกรมการศาสนา เช่น โครงการครูสอนพระปริยัติธรรมอาสา เป็นต้น

 

ที่อยู่

เทศบาลทับคล้อย ซอย 6/3 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

ห่างจากจังหวัดพิจิตร

50.7 กิโลเมตร

เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรศัพท์ 082-182-2348

สื่อ Social

เวลาเปิด-ปิด

8.00 – 17.00 น.

แผนที่-สถานที่ตั้ง

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x