วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

วัดไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง

ลักษณะเด่น

วัดไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

บ้านไผ่รอบเป็นพื้นที่น้ำท้วมถึง   แต่เดิมนั้นเป็นผืนป่าใหญ่  ต่อมา   ได้มีประชาชนเข้ามาจับจองแผ้วถางเป็นที่ทำกินจนเกิดเป็นหมู่บ้านขึ้น  ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยทรงดำ ( ไทยโซ่ง ) ซึ่งอพยพมาจากทางใต้คือ  จังหวัดเพชรบุรี  และทางภาคกลางคือ  จังหวัดราชบุรี  จังหวัดนครปฐม  จังหวัดสุพรรณบุรี   นอกจากนั้นคนไทยที่อาศัยอยู่หมู่บ้านใกล้เคียงได้เข้ามา  จับจองพื้นที่ทำกินเช่นกัน   ต่อมามีชาวจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทย   ได้เข้ามาอาศัยอยู่ที่บ้านไผ่รอบประกอบอาชีพทางการกสิกรรมและค้าขาย    บ้านไผ่รอบในสมัยนั้นเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ อยู่ในเขตการปกครองของ  ตำบลวังจิก   อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร   ชาวบ้านส่วนใหญ่มีฐานะ   ยากจน   ประกอบอาชีพทางด้านกสิกรรม   ต่อมาปี พ.ศ. 2483  บ้านไผ่รอบ     ได้แยกเขตการปกครองตนเองออกจากตำบลวังจิกมาเป็นตำบลไผ่รอบ

ประวัติความเป็นมา ไทยทรงดำ (โซ่งดำ) 
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมายไทยทรงดำ คือ โซ่ง หรือ ซ่ง หรือ ซ่งดำ หมายถึง ชาวไทยพวกหนึ่ง ผู้ชายนุ่งกางเกงสีดำหรือสีครามแก่ ขาสั้นใต้เข่าเล็กน้อยและแคบ ผู้หญิงนุ่งซิ่นสีดำหรือสีครามแก่มีลายสีขาวเป็นทางลง ไทยทรงดำนับเป็นชาวไทยสาขาหนึ่งที่มีชื่อเรียกต่างกันออกไปหลายชื่อเช่น “ ซ่ง ”  “ โซ่ง ” “ ลาวโซ่ง ”   “ ไทยโซ่ง ”   “ ลาวทรงดำ ”   “ ผู้ไทยดำ ” หรือ “ ไทยทรงดำ ”  มีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่แคว้นสิบสองจุไทยแถบ เมืองแถง (เดียนเบียนฟู) ตอนเหนือของประทศเวียดนามติดต่อกับลาวซึ่งเป็น ดินแดนปลายสุดของราชอาณาจักรสยามเวลานั้นการอพยพของไทยทรงดำสู่ดินแดนของประเทศไทยที่นับว่าสำคัญ

สำหรับไทดำเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่พูดภาษาตระกูลไท จังหวัดพิจิตรมีไทดำอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โดยกระจายอยู่ในเกือบทุกอำเภอ จังหวัดพิจิตรจึงได้จัดงานมาตุ่มโฮมไทดำขึ้น เพื่อเป็นการแสดงให้สาธารณชนได้รู้และเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของไทดำ อันจะทำาให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีสุข การจัดงานครั้งนี้ จะก่อให้เกิดผลดีแก่ส่วนรวมมากมาย เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจมีการซื้อขาย ทำให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบตลาด มีการซื้อขายสินค้านานาชนิด ทั้งสินค้าโอท็อปและสินค้าทั่วไป ที่พักโรงแรม การขนส่ง กระจายรายได้สู่ทุกภาคส่วน มีเงินสะพัด ประชาชนจะมีความสุขจากการได้เที่ยวชมความบันเทิง ในงานมีการให้ความรู้ความเข้าใจในวิถีไทดำ แสดงพลังแห่งความสามัคคีของชาวพิจิตร ซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน จึงขอเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวงานมาตุ้มโฮมไทดำที่ลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

บ้านของชาวผู้ไททรงดำ (โซ่งดำ) 

ที่อยู่

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1276 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

ห่างจากจังหวัดพิจิตร

25.7 กิโลเมตร

เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรศัพท์ 056-670-243

สื่อ Social

เวลาเปิด-ปิด

8.00 – 17.00 น.

แผนที่-สถานที่ตั้ง

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x