วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

อาณาเขตจังหวัดพิจิตร

อาณาเขต
• ทิศเหนือ จดจังหวัดพิษณุโลก
• ทิศใต้ จดจังหวัดนครสวรรค์
• ทิศตะวันออก จดจังหวัดเพชรบูรณ์
• ทิศตะวันตก จดจังหวัดกำแพงเพชรและนครสวรรค์

จังหวัดพิจิตรมีเนื้อที่ 4,531.013 ตารางกิโลเมตร มีความยาวจากทิศเหนือจดใต้ประมาณ 77 กิโลเมตร ความกว้างจากทิศตะวันออกจดทิศตะวันตกประมาณ 72 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอสามง่าม อำเภอตะพานหิน อำเภอบางมูลนาก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพทะเล อำเภอวังทรายพูน อำเภอทับคล้อ อำเภอวชิรบารมี อำเภอสากเหล็ก กอำเภอดงเจริญ แอำเภอบึงนาราง

ลักษณะภูมิประเทศ

           จังหวัดพิจิตร เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ คือที่ราบลุ่มแม่น้ำยมและแม่น้ำน่าน ลักษณะพื้นที่สูงด้าน ทิศเหนือแล้วค่อยๆ ลาดเทลงไปทางใต้ไปยังที่ราบตอนกลางในเขตจังหวัดนครสวรรค์ และต่อลงไปยัง เขตภาคกลางตอนล่าง แม่น้ำในเขตนี้จะไหลเร็วและแรงกว่าแม่น้ำทางตอนล่างตั้งแต่จังหวัด นครสวรรค์ลงไป มีการกัดเซาะพื้นดินที่น้ําไหลผ่าน นํากรวด ทราย โคลน ตม มาทับถม การกัดเซาะ พังทลายของแม่น้ำค่อนข้างสูง ทางตะวันออกบริเวณขอบในตําบลเขาทราย ตําบลเขาเจ็ดลูก อําเภอ ทับคล้อ ตําบลวังงิ้ว อําเภอดงเจริญ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาเตี้ยๆ พื้นที่สูงๆ ต่ําๆ ซึ่งเกิดจาก การสึกกร่อน และประกอบกับการดันตัวของแผ่นดินในยุคหลัง ทําให้เป็นเนินเขาสูง 60-250 เมตร

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x