วันศุกร์, 24 มีนาคม 2566

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดพิจิตร

ชื่นใจไทยแลนด์ที่พิจิตร “ย่านเก่าวังกรด”

       ชื่นใจไทยแลนด์สัปดาห์นี้ พาตีตั๋วขึ้นรถไฟปลายทางจังหวัดพิจิตร เมืองที่ถูกมองว่าเป็นทางผ่านไปยังภาคเหนือ แต่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม และของดีมากมายเริ่มต้นความชื่นใจกันที่ย่านการค้าเก่าแก่ “ย่านเก่าวังกรด” ตลาดย้อนยุคที่เต็มไปด้วยสินค้าและอาหารท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=UtsaRHYkoQk[/embedyt]

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร

       กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร วิถีชุมชน คนเนินปอ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดพิจิตร มีอะไรให้น่าค้นหาอีกเยอะ สนใจ ต่อได้ที่กลุ่มส่งเสริมและพัมนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร 056-613423 ต่อ 107 [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=dV2u-CJUzz4[/embedyt]

จักสานผักตบชวาบ้านทุ่งโพธิ์

       ผลิตภัณฑ์ OTOP จักสานผักตบชวาบ้านทุ่งโพธิ์ ที่บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร คืออีกแห่งหนึ่งซึ่งถือเป็นแหล่งจักสานกระเป๋าจากผักตบชวารูปทรงสวยงามทันสมัย วิธีการทำก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไร แค่นำลำต้นผักตบชวาไปตากแดดให้แห้ง ย้อมสีและตากแห้งอีกครั้งก่อนจะนำไปสาน ในระหว่างสานก็ต้องพรมน้ำลงไปด้วย เพื่อให้ผักตบชวามีความนุ่มและสานได้ง่าย เมื่อสานเสร็จแล้วนำไปตากแดดให้แห้งอีกครั้ง แล้

ผ้าตีนจกลาวครั่ง จ.พิจิตร

       กลุ่มทอผ้าลาวครั่งบ้านสระยายชี ได้รับโล่รางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มทอผ้าลาวครั่งบ้านสระยายชี ตำบลเนินปอ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทผ้าซิ่นตีนจกจากเส้นไหมผสม ชาติพันธุ์ลาวครั่ง มัดหมี่ลวด อายุ 100 ปีขึ้นไป โดยนางเข็มทราย  พิลึก เป็นผู้ทอ นอกจากนี้ ผ้าซิ่นตีนจก ของนางสายชล  ศรีเดช ยังได้รับรางวัลที่ 2 จากการประกวดดังกล่าว ในงานมหกรรมผ้าทอพื้นเมือง เฉลิมพระเกียร

แหล่งน้ำธรรมชาติ จังหวัดพิจิตร

       แหล่งน้ำธรรมชาติ จังหวัดพิจิตรมีแม่น้ำที่สําคัญไหลผ่าน 3 สายได้แก่ แม่น้ำน่าน มีต้นน้ำจากดอยภูแวในทิวเขาหลวงพระบาง ซึ่งอยู่ในเขตอําเภอปัว จังหวัดน่าน แม่น้ำน่านไหลผ่านที่ตั้งตัวจังหวัดพิจิตร อําเภอตะพานหิน อําเภอบางมูลนาก และลงสู่ แม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์ มีความยาวทั้งสิ้น 97 กิโลเมตร มีพื้นที่ในลุ่มน้ำน่านประมาณ 2,602 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,626,250 ไร่ แม่น้ำยม มีต้นกําเ

ลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดพิจิตร

       จังหวัดพิจิตร เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ํา คือที่ราบลุ่มแม่น้ํายมและแม่น้ําน่าน ลักษณะพื้นที่สูงด้าน ทิศเหนือแล้วค่อยๆ ลาดเทลงไปทางใต้ไปยังที่ราบตอนกลางในเขตจังหวัดนครสวรรค์ และต่อลงไปยัง เขตภาคกลางตอนล่าง แม่น้ําในเขตนี้จะไหลเร็วและแรงกว่าแม่น้ําทางตอนล่างตั้งแต่จังหวัด นครสวรรค์ลงไป มีการกัดเซาะพื้นดินที่น้ําไหลผ่าน นํากรวด ทราย โคลน ตม มาทับถม การกัดเซาะ พังทลายของแม่น้ําค่อนข้างสูง ทางตะวันออกบริเวณข

ย่านเก่าวังกรด

       ย่านเก่าวังกรด ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ห่างจากจากตัวเมืองพิจิตรประมาณ 6 กิโลเมตร ในอดีตมีความรุ่งเรื่องด้านการค้าขายอย่างมาก เนื่องจากเป็นจุดตัดทางการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำ จนเป็นศูนย์กลางการค้าขายแห่งใหญ่ของพิจิตร ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน ประกอบอาชีพค้าขายมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ต่อมาความเปลี่ยนแปลงทางการคมนาคมและระบบซื้อขายแบบสมัยใหม่ ทำให้เศรษฐกิจของตลาดวังก

“หลวงพ่อเพชร”วัดท่าหลวง

       ลักษณะเด่น หลวงพ่อเพชรเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในสมัยเชียงแสน หล่อด้วยโลหะทองสัมฤทธิ์ มีพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชร ชายสังฆาฏิหยักเป็นเขี้ยวตะขาบสั้นเหนือพระอุระ เกตุบัวตูม ขนาดหน้าตัก 1.40 เมตร สูง 1.60 เมตร ประทับนั่งบนฐานดอกบัวบานหงายรองรับ ต่อจากฐานโลหะเป็นแท่นชุกชี มีลวดลายปิดทอง ประดับกระจก ผู้ชำนาญการได้ตรวจสอบและได้ให้ความเห็นตรงกันว่า องค์หลวงพ่อเพชรเป็นพระพุทธรูปสมั

ธงและตราประจำจังหวัดพิจิตร

       ธงประจำจังหวัดพิจิตร มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบ่งเป็น 5 แถบ ใช้สีเขียวเข้ม 3 แถบ สลับด้วย สีขาว 2 แถบ ตราประจำจังหวัดพิจิตร ประกอบด้วยสระและต้นโพธิ์ สระ หมายถึง เมืองสระหลวง ซึ่งเป็นชื่อเดิมของจังหวัด ตามพงศาวดารเหนือ กล่าวว่าเมืองนี้เป็นเมืองโบราณสมัยขอมและเป็นหัวเมืองเอกตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย มีพญาโคตระบองเป็นผู้สร้างเมือง ต้นโพธิ์ หมายถึง วัดโพธิ์ประทับช้าง ซึ่งเมื่อสมเด็จพระนา

เพลงประจำจังหวัดพิจิตร:มาร์ชพิจิตร

       เพลงประจำจังหวัดพิจิตร:มาร์ชพิจิตร คำขวัญประจำจังหวัด ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่อง ตำนานเมืองชาละวัน ธงประจำจังหวัด พื้นธงแบ่งเป็น5แถบ เขียว-ขาว-เขียว-ขาว-เขียว ตามแนวนอน ตรงกลางเป็นตราประจำจังหวัดพิจิตร ตราประจำจังหวัด ประกอบด้วยสระและต้นโพธิ์ สระ หมายถึง เมืองสระหลวง ซึ่งเป็นชื่อ

พญาชาลวัน ตำนานจระเข้เมืองพิจิตร

       "พญาชาลวัน" ชาละวัน เป็นจระเข้ใหญ่เลื่องชื่อแห่งแม่น้ำน่านเก่าเมืองพิจิตร สันนิษฐานว่าเกิดขึ้นในสมัยที่พิจิตรมีเจ้าเมืองปกครอง ตามตำนานกล่าวว่า มีตายายสองสามีภรรยา ออกไปหาปลาพบไข่จระเข้ที่สระน้ำแห่งหนึ่ง จึงเก็บมาฟักเป็นตัวแล้วเลี้ยงไว้ในอ่างน้ำ เพราะยายอยากเลี้ยงไว้แทนลูก ต่อมาจระเข้ตัวใหญ่ขึ้นจึงนำไปเลี้ยงไว้ในสระใกล้บ้านหาปลามาให้เป็นประจำ ต่อมาตายายหาปลามาให้เป็นอาหารไม่พออิ่ม จระเข้ตัวนั้น

ผู้เดินทางเข้ามาพิจิตรทุกคน ต้องปฏิบัติตาม

       ให้ผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดพิจิตรทุกคน ปฏิบัติตาม        - คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 17/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 30) รายละเอียด [embeddoc url="http://www.phichit.go.th/phichit/doc/2564/phichit_announce/command/640802-17.pdf"] ที่มา http://www.phichit.go.t
    • 1
    • 2