วันอาทิตย์, 1 ตุลาคม 2566

อ.โพธิ์ประทับช้าง

สถานที่ท่องเที่ยว อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร