วันอาทิตย์, 1 ตุลาคม 2566

ลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิจิตร เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ํา คือที่ราบลุ่มแม่น้ํายมและแม่น้ําน่าน ลักษณะพื้นที่สูงด้าน ทิศเหนือแล้วค่อยๆ ลาดเทลงไปทางใต้ไปยังที่ราบตอนกลางในเขตจังหวัดนครสวรรค์ และต่อลงไปยัง เขตภาคกลางตอนล่าง แม่น้ําในเขตนี้จะไหลเร็วและแรงกว่าแม่น้ําทางตอนล่างตั้งแต่จังหวัด นครสวรรค์ลงไป มีการกัดเซาะพื้นดินที่น้ําไหลผ่าน นํากรวด ทราย โคลน ตม มาทับถม การกัดเซาะ พังทลายของแม่น้ําค่อนข้างสูง ทางตะวันออกบริเวณขอบในตําบลเขาทราย ตําบลเขาเจ็ดลูก อําเภอ ทับคล้อ ตําบลวังงิ้ว อําเภอดงเจริญ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาเตี้ยๆ พื้นที่สูงๆ ต่ําๆ ซึ่งเกิดจาก การสึกกร่อน และประกอบกับการดันตัวของแผ่นดินในยุคหลัง ทําให้เป็นเนินเขาสูง 60-250 เมตร

ภูเขา ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีภูเขาน้อย มีลักษณะเป็นเขาลูกเดียวโดดๆ ตั้งอยู่ห่างกัน มี ความสูงไม่มากนัก เกิดจากการดันตัวของแผ่นดินในยุคหลัง มีระดับความสูงไม่เกิน 250 เมตร ทาง ภูมิศาสตร์จัดว่าเป็นเนินเขา เพราะมีความสูงระหว่าง 150-600 เมตร ความต่างระดับกับพื้นที่บริเวณ โดยรอบ 220 เมตรเท่านั้น

3 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x