วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

วัดใหม่ปลายห้วย อ.สามง่าม

วัดใหม่ปลายห้วย

 วัดใหม่ปลายห้วยสร้างขึ้นเมื่อ ปีจอ ขึ้น 6 ค่ำเดือน 12 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2537 เริ่มต้นจากกระท่อมหลังเล็กๆ ในเนื้อที่ 1 งาน ต่อมานายวงษ์ เที่ยงอยู่ ได้บริจาคที่ดินให้สร้างวัดแห่งนี้ จำนวน 2ไร่เศษ ต่อมาชาวบ้านได้นิมนต์พระภิกษุ ชื่อ หลวงตาดี สุภทฺโท มาอยู่จำพรรษา ณ วัดแห่งนี้เป็นรูปแรก แต่ด้วยความอัตคัดและลำบากในหลายเรื่อง จึงทำให้ท่านย้ายไปอยู่ที่อื่น
        หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2538 หลวงปู่ทองดี อนีโฆ ได้มาบูรณะวัดใหม่ปลายห้วยแห่งนี้ใหม่ ญาติโยมมีจิตศรัทธาร่วมถวายที่ดินให้กับหลวงปู่ฯ เพื่อใช้บำเพ็ญสมณะธรรม และหลวงปู่ทองดี ท่านได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการขยายพื้นที่ของวัดจนปัจจุบันมีเนื้อที่โดยรวม 80 ไร่ และสถานที่ปฏิบัติธรรมอีก 50 ไร่ หลวงปู่ฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างถาวรวัตถุภายในวัดใหม่ปลายห้วย อาทิ เช่น ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ อุโบสถ ศาลาปฏิบัติธรรม เจดีย์สถาน ลานธรรม คติธรรม นรก สวรรค์ สุภาษิตไทย และ หลวงปู่เทพโลกอุดร พระยืน พระนั่ง พระนอน ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนล่าง จนมีความสวยงามร่มเย็นเหมาะสมและเอื้อแก่การปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมาก  ทำให้มีนักท่องเที่ยวและผู้สนใจในธรรมแวะเวียนมาอย่างไม่ขาดสาย
      วัดใหม่ปลายห้วย  ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2548 อนุญาตให้ตั้งวัดเมื่อ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2549 หลวงปู่ทองดี อนีโฆ ประธานสงฆ์แห่งวัดใหม่ปลายห้วย ได้จัดให้มีการอบรมปฏิบัติธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 จนถึงปัจจุบัน
 
       วัดใหม่ปลายห้วยมีพระภิกษุจำพรรษาจำนวน 50 รูป โดยมีหลวง ปู่ทองดี อนีโฆ” เป็นประธานสงฆ์ ซึ่งปัจจุบันได้รับโปรดเกล้าฯให้เป็นพระราชาคณะมีพระราชทินนามที่ “พระพิศาลญาณวงศ์” ปัจจุบันมีพระครูใบฎีกาอุดรฐานุตตโร ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส

ภาพสถานที่

สถานที่ตั้งร้าน

108 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ห่างจากจังหวัดพิจิตร

39. กิโลเมตร

เบอร์โทรศัพท์

097-2832554

สื่อ Social

แผนที่-สถานที่ตั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อสถานที่วัดใหม่ปลายห้วย
ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว (ระบุสถานที่ท่องเที่ยว)วัดหนองหัวปลวก
เลือกประเภทสถานประกอบการพระพุทธศาสนา
ลักษณะสถานประกอบการวัด
1.สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงวัดหนองหัวปลวก 2 กม.
2.สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงวัดหนองโสน 7 กม.
บรรยายรายละเอียด/ ประวัติความเป็นมา / ลักษณะเด่นของสถานที่

วัดใหม่ปลายห้วยสร้างขึ้นเมื่อ ปีจอ ขึ้น 6 ค่ำเดือน 12 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2537 เริ่มต้นจากกระท่อมหลังเล็กๆในเนื้อที่ 1 งาน ต่อมานายวงษ์ เที่ยงอยู่ ได้บริจาคที่ดินให้สร้างวัดแห่งนี้ จำนวน 2ไร่เศษ ต่อมาชาวบ้านได้นิมนต์พระภิกษุ ชื่อ หลวงตาดี สุภทฺโท มาอยู่จำพรรษา ณ วัดแห่งนี้เป็นรูปแรก แต่ด้วยความอัตคัดและลำบากในหลายเรื่อง จึงทำให้ท่านย้ายไปอยู่ที่อื่น

หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2538 หลวงปู่ทองดี อนีโฆ ได้มาบูรณะวัดใหม่ปลายห้วยแห่งนี้ใหม่ ญาติโยมมีจิตศรัทธาร่วมถวายที่ดินให้กับหลวงปู่ฯ เพื่อใช้บำเพ็ญสมณะธรรม และหลวงปู่ทองดี ท่านได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการขยายพื้นที่ของวัดจนปัจจุบันมีเนื้อที่โดยรวม 80 ไร่ และสถานที่ปฏิบัติธรรมอีก 50 ไร่ หลวงปู่ฯ  ได้ดำเนินการก่อสร้างถาวรวัตถุภายในวัดใหม่ปลายห้วย อาทิ เช่น ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ อุโบสถ ศาลาปฏิบัติธรรม เจดีย์สถาน ลานธรรม คติธรรม นรก สวรรค์ สุภาษิตไทย และ หลวงปู่เทพโลกอุดร พระยืน พระนั่ง พระนอน ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนล่าง จนมีความสวยงามร่มเย็นเหมาะสมและเอื้อแก่การปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมาก  ทำให้มีนักท่องเที่ยวและผู้สนใจในธรรมแวะเวียนมาอย่างไม่ขาดสาย
 
วัดใหม่ปลายห้วย  ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2548 อนุญาตให้ตั้งวัดเมื่อ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2549 หลวงปู่ทองดี อนีโฆ ประธานสงฆ์แห่งวัดใหม่ปลายห้วย ได้จัดให้มีการอบรมปฏิบัติธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 จนถึงปัจจุบัน
 
วัดใหม่ปลายห้วยมีพระภิกษุจำพรรษาจำนวน 38 รูป โดยมีหลวงปู่ทองดี อนีโฆ เป็นประธานสงฆ์
ซึ่งปัจจุบันได้รับโปรดเกล้าฯให้เป็นพระราชาคณะมีพระราชทินนามที่ “พระพิศาลญาณวงศ์”
ปัจจุบันมีพระครูวิวัฒน์วรสถิตย์(หลวงพ่ออุดร  ฐานุตตโร) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส
ขนาดพื้นที่/สถานที่ (สถานที่ท่องเที่ยว)
จำนวนห้องพัก *กรณีเป็นที่พัก รีสอร์ท โฮมสเตย์​
อัตราค่าห้องพัก / คืน ต่อห้อง (บาท)
  
มาตรการความปลอดภัยโควิด-19
 มีไม่มี
ตรวจวัดอูณหภูมิก่อนเข้าX
ทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกวันในห้องX
เจลแอลกอฮอล์ล้างมือX
ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นX
พนักงานสวมแมสX
ฟรี หน้ากากอนามัยX
วัน-เวลา-เปิด
ร้านปิดเวลา
วันหยุดร้านไม่มีวันหยุด
ช่วงเวลาที่เหมาะสมตลอดปี
หน่วยงานที่รับชอบ (เลือกได้มากกว่า 1)กรมศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนา
ชื่อเจ้าของผู้ประกอบการวัดใหม่ปลายห้วย
เบอร์มือถือ097-2832554
ที่อยู่สถานประกอบการ108
ตำบลเนินปอ
Type a questionอ.สามง่าม
จังหวัดจังหวัดพิจิตร
Facebook.com/ศิษย์หลวงปู่ทองดี อนีโฆ
เว็บไซต์http://www.watmaiplaihouy.com/
พิกัด Google Mapshttps://maps.app.goo.gl/JtARzaoZknDRXxAX7
ระยะทางจากจังหวัดมายังสถานที่39 กม.
อัตราค่าเข้าชม/ ค่าอบรม / คน
รายละเอียดอัตราค่าเข้าชม
การเดินทางที่สะดวกที่สุด (สามารถเลือกได้หลายหัวข้อ)มอเตอร์ไซต์
รถโดยสารประจำทาง
รถยนต์ส่วนบุคคล
กลุ่มเป้าหมายหลักกลุ่มครอบครัว
กลุ่มนักเรียน/เยาวชน
กลุ่มวัยรุ่น
กลุ่มวัยทำงาน
กลุ่มสตรี
กลุ่มแม่บ้าน
กลุ่มผู้สูงอายุ
คู่รัก/คู่แต่งงาน
สิ่งอำนวยความสะดวก
 มีไม่มี
ห้องน้ำX
ลานกางเต้นท์X
มัคคุเทศก์นำเที่ยวX
สินค้า/ของที่ระลึกX
สิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการX
สามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้าได้X
ประเภทแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสต์
5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x