วันพฤหัส, 1 มิถุนายน 2566

บ้านทับเกวียนทอง อ.วชิรบารมี

ลักษณะเด่น

บ้านทับเกวียนทอง เพี้ยนมาจากคำว่า “หนองพักเกวียน” เนื่องจากในอดีตหมู่บ้านแห่งนี้มีการติดต่อกับภายนอกด้วยขบวนล้อเกวียน ซึ่งเป็นพาหนะหลักในสมัยนั้น และขบวนล้อเกวียนก็มักจะพักการเดินทางอยู่ริมหนองน้ำของหมู่บ้าน ซึ่งมีต้นทองกวาวขนาดใหญ่อยู่ริมหนอง ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้ถือเป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่คว้ารางวัลดีเด่นระดับประเทศมาแล้วมากมาย ผ่านกิจกรรมเด่นไม่ว่าจะเป็นต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มีการทำเกษตรผสมผสาน ปราศจากการใช้สารเคมี 100% มีศูนย์อนุรักษ์โค-กระบือ ดำเนินกิจกรรมในรูปของธนาคารโค-กระบือ มีธนาคารน้ำใต้ดินประจำหมู่บ้าน แม้บ้านทับเกวียนทองจะตั้งอยู่บนที่ดอน แห้งแล้งจัดในช่วงหน้าแล้ง แต่ไม่เคยขาดน้ำอุปโภคบริโภค เพราะมีธนาคารน้ำใต้ดินช่วยเอาไว้ คำขวัญของ “หมู่บ้านทับเกวียนทอง อนุรักษ์โค กระบือคือหมู่บ้าน พลังงานทดแทนตามรอยพ่อ เกิดก่อชุมชนคุณธรรม”

        น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านทับเกวียนทอง หมู่ที่ 13 ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร หมู่บ้านที่มี อัตลักษณ์โดดเด่นถูกยกให้เป็นหมู่บ้านอนุรักษ์โค กระบือ อาชีพหลักของชาวบ้านที่นี่คือ การทำนา รองลงมาคือ เลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะโค-กระบือ อาชีพเสริม คือ มูลโค-กระบือ สินค้าที่มีชื่อเสียง หนีไม่พ้น ข้าวปลอดภัย ผักปลอดสารพิษ ฯ มีการใช้พลังงานทดแทน จากแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ เศษอาหารหรือขยะเปียกที่เหลือจากครัวเรือน เพื่อการลดรายจ่ายในครัวเรือน

สำหรับบ้านทับเกวียนทอง หมู่ 13 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี เป็นหมู่บ้านตัวอย่างของจังหวัดพิจิตร ในการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่เกิดจากความรักความสามัคคีของราษฎรในการพัฒนาหมู่บ้านร่วมกัน ทำให้ในช่วงเวลาเพียง 3 ปีที่ผ่านมา บ้านทับเกวียนทอง ได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านปิดทองหลังพระ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
บ้านทับเกวียนทองหมู่ที่ 13 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นระดับจังหวัด ได้รับรางวัลพระราชทานสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณน้อยใหญ่นานัปการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

สินค้าแนะนำสำหรับบ้านทับเกวียนทอง อ.วชิรบารมี  จ.พิจิตร

ที่มา. https://www.buengbua-sao.go.th

ที่อยู่

หมู่ที่ 13 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

ห่างจากจังหวัดพิจิตร

36.6 กิโลเมตร

เบอร์โทรศัพท์

สื่อ Social

เวลาเปิด-ปิด

08.00-17.00 น.

แผนที่-สถานที่ตั้ง

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x