วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดพิจิตร

พญาชาลวัน ตำนานจระเข้เมืองพิจิตร

       "พญาชาลวัน" ชาละวัน เป็นจระเข้ใหญ่เลื่องชื่อแห่งแม่น้ำน่านเก่าเมืองพิจิตร สันนิษฐานว่าเกิดขึ้นในสมัยที่พิจิตรมีเจ้าเมืองปกครอง ตามตำนานกล่าวว่า มีตายายสองสามีภรรยา ออกไปหาปลาพบไข่จระเข้ที่สระน้ำแห่งหนึ่ง จึงเก็บมาฟักเป็นตัวแล้วเลี้ยงไว้ในอ่างน้ำ เพราะยายอยากเลี้ยงไว้แทนลูก ต่อมาจระเข้ตัวใหญ่ขึ้นจึงนำไปเลี้ยงไว้ในสระใกล้บ้านหาปลามาให้เป็นประจำ ต่อมาตายายหาปลามาให้เป็นอาหารไม่พออิ่ม จระเข้ตัวนั้น

ผู้เดินทางเข้ามาพิจิตรทุกคน ต้องปฏิบัติตาม

       ให้ผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดพิจิตรทุกคน ปฏิบัติตาม        - คำสั่งจังหวัดพิจิตร (ฉ) ที่ 17/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 30) รายละเอียด [embeddoc url="http://www.phichit.go.th/phichit/doc/2564/phichit_announce/command/640802-17.pdf"] ที่มา http://www.phichit.go.t

เส้นทางเดินทางมาจังหวัดพิจิตร

       จังหวัดพิจิตรอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ สามารถเดินทางได้ทั้งทางรถไฟและรถยนต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้   เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯ (ทางหลวงหมายเลข 1) แยกเข้าเส้นทางสายเอเชียที่อยุธยา ถึงจังหวัด นครสวรรค์ แยกเข้าเส้นทางนครสวรรค์-ชุมแสง-บางมูลนาก-ตะพานหิน-พิจิตร (ทางหลวงหมายเลข 1118) เข้าสู่จังหวัดพิจิตร รวมระยะทางประมาณ 345 กิโลเมตร เส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพฯ (ทางหลวงหมายเลข 1) แยกเข้าเส

อาณาเขตจังหวัดพิจิตร

       อาณาเขต • ทิศเหนือ จดจังหวัดพิษณุโลก • ทิศใต้ จดจังหวัดนครสวรรค์ • ทิศตะวันออก จดจังหวัดเพชรบูรณ์ • ทิศตะวันตก จดจังหวัดกำแพงเพชรและนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตรมีเนื้อที่ 4,531.013 ตารางกิโลเมตร มีความยาวจากทิศเหนือจดใต้ประมาณ 77 กิโลเมตร ความกว้างจากทิศตะวันออกจดทิศตะวันตกประมาณ 72 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอสามง่าม อำเภอตะพานหิน อำเภอบางมูลนาก อำเภอโพธิ์ประทับช้

วัดไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง

       ลักษณะเด่น วัดไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตรบ้านไผ่รอบเป็นพื้นที่น้ำท้วมถึง   แต่เดิมนั้นเป็นผืนป่าใหญ่  ต่อมา   ได้มีประชาชนเข้ามาจับจองแผ้วถางเป็นที่ทำกินจนเกิดเป็นหมู่บ้านขึ้น  ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยทรงดำ ( ไทยโซ่ง ) ซึ่งอพยพมาจากทางใต้คือ  จังหวัดเพชรบุรี  และทางภาคกลางคือ  จังหวัดราชบุรี  จังหวัดนครปฐม  จังหวัดสุพรรณบุรี   นอกจากนั้นคนไทยที่อาศัยอยู่หมู่บ้านใกล้เคียงได้เข้ามา  จับจอ

ไหว้พระพุทธบาทบนยอดเขาวิวสวย

       ไหว้พระพุทธบาทบนยอดเขาวิวสวย [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=lnW1SNGb3g0[/embedyt]

หินรูปช้าง ณ วัดเขารูปช้าง พิจิตร

       หินรูปช้าง ณ วัดเขารูปช้าง พิจิตร [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=XEDbuoRXOko[/embedyt]

มรดกของหลวงพ่อเงินอยู่ที่ไหน?

       มรดกของหลวงพ่อเงินอยู่ที่ไหน? [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=6ZYGminPXmY[/embedyt]

รู้มั๊ยว่าเพราะอะไรวัดโพธิ์ประทับช้างถึงโดนเผา

       รู้มั๊ยว่าเพราะอะไรวัดโพธิ์ประทับช้างถึงโดนเผา [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=qrV6oGLgvS4[/embedyt]

3 นาทีรู้เรื่อง พระนอนใหญ่มาก อยู่ที่ไหน

       3 นาทีรู้เรื่อง พระนอนใหญ่มาก อยู่ที่ไหน [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=JEdImdTMpDQ[/embedyt]

3 นาทีรู้เรื่อง ตลาดนัดตลาดน้ำของคนดง

       3 นาทีรู้เรื่อง ตลาดนัดตลาดน้ำของคนดง [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=x8PmCZg6I0o[/embedyt]
    • 1
    • 2